Bảo Hành

  • Thời gian bảo hành

Đối với các mặt hàng như mặt bàn, chân bàn là 6 tháng, ghế và các sản phẩm khác là 3 tháng. Bảo hành chỉ áp dụng cho các vấn đề về kỹ thuật hay lỗi gây ra trong quá trình sản xuất.

  • Điều kiện bảo hành

Đối với các mặt hàng như mặt bàn, chân bàn là 6 tháng, ghế và các sản phẩm khác là 3 tháng. Bảo hành chỉ áp dụng cho các vấn đề về kỹ thuật hay lỗi gây ra trong quá trình sản xuất.

+ Bàn : cong vênh, mối mọt, nứt trên 1cm

+ Ghế: mối hàn, sơn kém chất lượng

+ Các sản phẩm khác bị lỗi sẽ đổi sản phẩm mới